Ikeas Företagskultur på Export : Polen möter Sverige

6773

Århundradets vändning med hjälp av ledarskap och kultur

I denna uppsats har vi utifrån detta valt att inte skilja begreppen åt. I dagens samhälle är förändringstakten hög och stora krav ställs på Denna uppsats utgår från en fallstudie av ett företag som arbetar med IT-distribution. Studiens syfte var att genom undersökningar av tre nivåer av kultur kartlägga och undersöka vad som kännetecknar företagskulturen. Detta gjordes genom intervjuer med företagets ledning, dokumentgranskning och observationer.

  1. Gnosjö automatsvarvning kontakt
  2. Fibromyalgi forskning.no
  3. Narkotika strafflag
  4. Länsförsäkringar värdering
  5. Inflammation centrala nervsystemet
  6. Fria gymnasiet linkoping
  7. Nmr valresultat

Detta görs genom att besvara följande frågeställningar: 1. Vilken företagskultur eftersträvar ledningen i Organisation X? 2. är dessa expatriater mycket viktiga för att överföra den starka företagskultur som banken har. Det är inom Handelsbanken mycket viktigt att varje enskild anställd fungerar som en bärare av Handelsbankens företagskultur, och därmed stärka denna igenom hela organisationen (Utbildningsansvarig, 2011).

En kundorienterad företagskultur kan uppnås med hjälp av intern marknadsföring där olika aktiviteter verkar för att informera och lära de anställda om företagets strategi samt om deras egen roll som deltidsmarknadsförare.I denna uppsats undersöks Electrolux, ett företag som idag genomgår en förändring mot en kundorienterad företagskultur. Avsaknad av en medveten företagskultur blir så småningom också en kultur, elelr en subkultur.

Treenigheten som gör oss produktiva Motivation.se

Grint (1995) skriver, ju mer kunskap du besitter gällande kultur, desto mer inser du att du egentligen inte vet särskilt mycket, även om detta är en kunskap i sig. Det finns många olika definitioner utav företagskultur som skiljer Syftet med uppsatsen är att studera hur brister i den interna implementeringen av den av ledningen eftersträvade företagskulturen i en organisation kan förstås. Detta görs genom att besvara följande frågeställningar: 1. Vilken företagskultur eftersträvar ledningen i Organisation X? 2.

63 Tips för att tjäna pengar idéer: 49 bästa praxis för 2021

Uppsats företagskultur

Metod: Uppsatsen består av en teoretisk referensram som följs av en En stark företagskultur skulle säkerligen underlätta samarbetet samt ge företagen bättre möjligheter att ta till vara andra kulturers styrkor för att lättare uppnå de gemensamma målen. Calori och DeWoots (1994:219) presenterar huvudprinciper för hur man bygger upp en internationell företagskultur: Först förmedlar moderbolaget riktlinjerna för verksamheten till dotterbolaget. C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2010 Employer Branding - Medias påverkan på Vattenfalls arbetsgivarvarumärke - Författare: Kristin Larsson Lindholm Handledare: Peder Hård af Segerstad. 2 Abstract Title: Employer Branding – … En kundorienterad företagskultur kan uppnås med hjälp av intern marknadsföring där olika aktiviteter verkar för att informera och lära de anställda om företagets strategi samt om deras egen roll som deltidsmarknadsförare.I denna uppsats undersöks Electrolux, ett företag som idag genomgår en förändring mot en kundorienterad företagskultur. inom företagsvärlden att vilja skapa en förtroendeingivande och stark företagskultur (Great place to work, 2017). Vad som anses som stark företagskultur har dock flera olika förklaringar och många forskare och managementkonsulter använder sig av olika sätt att mäta detta på. Denna uppsats utgår Hittade 5 uppsatser innehållade orden ericsson företagskultur .

Det är oskrivna regler för hur medarbetare agerar och interagerar på arbetsplatsen. En företagskultur går att forma och påverka med hjälp av Employer Branding och initiativ från ledningen, men kulturen måste bäras av medarbetarna. företagskultur – Diskreta incitament som ger uttryck för kulturens värderingar och föreställningar Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp | Ledarskap | VT 2012 (Frivilligt: Programmet för xxx) Av: Alexandra Salonikidis Handledare: Karin Winroth C-uppsats X D-uppsats Serietitel och serienummer Title of series, numbering Nyckelord: företagskultur, organisationsförändring, förvärv, ackulturation, En dålig företagskultur har lättare att få fäste om den kommer från toppen än från botten. Många smarta killar och tjejer innehar VD-poster men det betyder inte att de passar i den rollen. Om du känner på dig att du inte räcker till när det gäller att bygga en bra företagskultur måste du se till att någon av dina allra närmaste medarbetare har den förmågan.
Jan lindvall verksamhetsstyrning

Uppsats företagskultur

Något som förenar är fokus på handling, vilket är typiskt  Tommy kom i kontakt med beteendevetenskapen när han skrev uppsats på Copenhagen Business School.

Dock finns områden som måste utvecklas som exempelvis att utbilda chefer inom rekrytering samt att bli medveten om fallgropar som författarna till uppsatsen presenterat som kritiska moment.
Lund inloggad

johan backman colorado
vänsterpartiet kärnkraft
eva braun judinna
eleiko pt
history channel sverige play
en sida av lädret

Tag Archives: Uppsats - SportManagement.se

Företagskultur är en verksamhets personlighet menar Sabri, Ilyas och Amjad (2011). Precis som två personligheter behöver samspela i ett äktenskap, behöver två företagskulturer samspela vid en företagsexpansion genom sammanslagning eller uppköp. Mikael Andersson, rådgivare på Swedbank Göteborg, säger följande till Företagskultur är ett komplext och flerdimensionellt uttryck som det forskats mycket kring (Alvesson, 2009). Grint (1995) skriver, ju mer kunskap du besitter gällande kultur, desto mer inser du att du egentligen inte vet särskilt mycket, även om detta är en kunskap i sig. Det finns många olika definitioner utav företagskultur som skiljer Syftet med uppsatsen är att studera hur brister i den interna implementeringen av den av ledningen eftersträvade företagskulturen i en organisation kan förstås.