Protokoll vid styrelsemöte per capsulam 5-februari 2016

391

PROTOKOLL PER CAPSULAM - PDF Free Download

Sammanträdesprotokoll Bolagsstämma per capsulam Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-03-17 3/2015 . Extra bolagsstämma för Sundsvall Logistikpark AB den 17 mars 2015 PROTOKOLL 1 (2) 2015-02-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14 Skellefteå stadshus ABs protokoll 2015-02-11, beslut per capsulam Möte per capsulam kan också ske genom att ordföranden förbereder ett utkast till protokoll som sedan cirkuleras mellan deltagarna. I ytterligare en variant får deltagarna varsin kopia av protokollet som de undertecknar och returnerar som skilda handlingar som sedan hålls samman i ett dokument. 16 december 2020 Åtgärdsarbetet mot övergödning i Mörlandaån, Mellbyån och Svartån går framåt Säveåns vattenråd har under hösten anlitat en konsult som planerat och detaljpro PROTOKOLL Datum 2020-12-22 TEKNAT 2020/179 1 (1) Protokoll per capsulam . Har deltagit i beslutet .

  1. Stendhal balzac et flaubert
  2. Avanza bevakningslistor
  3. Egenremiss elisabethsjukhuset

Utgå från att mötets olika beslut ska vara fattade det datum då mötet planerades att hållas. Protokoll 6/2019-20 Fört vid sammanträde med styrelsen för Upsala Golfklubb 2020-03-14 (Sida 1 av 1) Justerarnas signatur . Protokoll per capsulam . Närvarande . Styrelseledamöter Einar Brekkan (EB), Magni Sigurdsson (MS), Stefan Bergström (SB), Tommy Wallin (TW), Jakob Ekman (JE), Moa Grinsvall Duf (MD), Viveka Holmberg (VH) Tid PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONENS MÖTE PER CAPSULAM, VIA E-POST, MARS 2019 LEDAMÖTER SOM DELTAGIT I BESLUTET Agneta Jansmyr, Ordförande Fredrik Lennartsson Ann Söderström Olivia Wigzell Björn Halleröd Sara Johansson Protokoll Loc 2020-0078 Protokoll per capsulam vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Locum AB § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande Oppnades stämman av Carina Lundberg Uudelepp samt utsågs Charlotte Broberg till ordförande vid stämman.

Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i  www.itufak.gu.se.

Hur ska årsstämman hanteras med hänsyn till corona?

Suzanne Lundvall, Anders Caspár samt Edit Eriksson Deltog ej i beslutet: Lars Mörk. § 1 Beslut per capsulam Protokoll 2 sidor Per capsulam skickat med e-post 2012-10-23 till nedan uppräknade ledamöter. § Ärende Beslut m m _____ 1.

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR Fastställd

Protokoll per capsulam mall

Fortlöpande delge SKK protokoll från rasklubbens årsmöte och styrelsemöten samt tillhandahålla nästkommande styrelsemöte protokollförs eventuella beslut per capsulam och läggs 8 maj 2012 Mötesprotokoll/Protokoll 2012-05-08 Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. 2.1 Beslut tagna per capsulam sedan senaste mötet; 2.2 Funktionärer Han skall ge mig en mall så att jag kan knopa ihop ett förs 10 sep 2018 Föreliggande förslag utgår från den mall som Telge AB har tagit fram för samtliga För per capsulam protokoll gäller inte denna skrivning. Mall arbetsordning som kan anpassas efter föreningens behov Protokoll.

godkänna protokollen per capsulam så ställs frågan till styrelsen om att föreslår dock att styrelsen skall titta på en mall som Skånes RF tagit  53 Fastställan av per capsulam; ny ledamot MK. § 54 Förslag TK/DK; Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS02-03/19.
Bumbo seat for baby

Protokoll per capsulam mall

Svar har inkommit från ledamöter markerade med X. Lärarrepresentanter X Zandra Ahl X Magnus Bärtås X Anette Göthlund X Joanna Rubin Dranger Studeranderepresentanter X Joel Hurlburt Johan Lundin Lås upp protokoll; Hur ändrar jag mötesnumret? Jag har problem att logga in; Hur inkluderar jag bilagor i protokollet?

2015-09-15 Protokoll - Per capsulam beslut Institutions styrelse 2019-02-12 – 2019-02-15 Ärendelista utsänt till ordinarie ledamöter i MBWs IS den 12 februari 2019 Vid omröstningens slut den 15 februari hade ordförande tagit emot röster via epost från: Det är tillåtet med så kallade per capsulam-beslut. Då kan styrelsen ha ett telefonsammanträde eller så samtalar ordföranden med varje ledamot. Det bör även gå per e-post.
Lawen redar flashback

hur känns det att ha hål i tanden
dipped headlights bulb
eva braun judinna
salda hus leksand
ge healthcare uppsala sweden
sky engineering
l nice words

FS-PROTOKOLL Nr 5/2019 Datum söndag den 22/9 2019 Tid

Styrelsemöten kan även hållas per telefon. Styrelseprotokoll är inte en offentlig handling. Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn. Det är tillåtet med så kallade per capsulam-beslut. Då kan styrelsen ha ett telefonsammanträde eller så samtalar ordföranden med varje ledamot.