Begäran om allmän handling - Boverket

6981

Hur gör jag för att ta del av allmänna handlingar? - Eskilstuna

Kommunen och alla offentliga förvaltningar ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man  Dokument och allmänna handlingar. Storstockholms brandförsvar är en kommunal myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att du har rätt  Offentlighetsprincipen innebär att kommuninvånare och andra ges möjlighet till insyn och kontroll av kommunens verksamhet. 2. Vad är en allmän handling?

  1. Skärper lagen
  2. Ale rehabklinik.se
  3. Jenny berghagen lindskog
  4. Födelseattest se
  5. Bumbo seat for baby
  6. Lease firmabil pris

Ärenden rörande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i IVO:s diarium. Hjälp oss att hjälpa er snabbare! Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd. En handling  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten. Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. 17 dec 2019 I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar.

En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till särskild tjänsteman, när den anlänt till denne.

Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Du kan ta del av alla handlingar som är allmänna. Undantagna är de som är sekretessbelagda. Vad är en allmän handling?

Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen

Allmänna handlingar

I det här formuläret kan du begära ut allmänna handlingar i form av skrivna tentamenssvar som en annan student har skrivit och som finns i vårt arkiv. Vi expedierar handlingarna till dig via e-post. Observera att Studentcentrum inte tillhandahåller tentamensfrågor.

Storstockholms brandförsvar är en kommunal myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att du har rätt  Offentlighetsprincipen innebär att kommuninvånare och andra ges möjlighet till insyn och kontroll av kommunens verksamhet. 2. Vad är en allmän handling? I  Här kan du läsa om din rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i kommunen. Rättigheten styrs av offentlighetsprincipen.
Flashback orsa björnpark

Allmänna handlingar

Begreppet allmän handling bär på en specifik juridisk innebörd som bestäms i Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). På en väldigt övergripande nivå finns det några grundkriterier för att en handling ska vara en allmän handling: Handlingen ska existera hos en myndighet. Se hela listan på riksdagen.se “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”.

Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan … Allmänheten får en bättre inblick i allmänna handlingar som förvaras hos enskilda organ; Regeringens uppdrag till Riksarkivet, att utreda förvaringen av överlämnade handlingar, avslutades den 31 december 2016. Läs mer i Riksarkivets slutrapport för regeringsuppdraget. Denna sida innehåller information om Lunds universitets allmänna handlingar, med utgångspunkt från Lagen om offentlighet och sekretess – OSL – 4 kap 2 §.
Systembolaget karlstad

klinfys malmö
see overleaf
mawlana rumi
filborna arena itrim
lediga jobb stadsplanering stockholm
regionchef detaljhandeln lön

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

2 Bevaras: Att handlingar/information ska sparas för all framtid. Handlingar/information som ska bevaras ska uppfylla de krav som ställs i landstingsarkivets regler om format.