Upprätta en kontrollbalansräkning för att undvika personligt

2598

Heliospectra upprättar kontrollbalansräkning - Copy of

Ett skydd mot att personligt betalningsansvar uppstår är att följa reglerna om kontrollbalansräkning. Regelverket om kontrollbalansräkning styrs främst av Aktiebolagslagen 25 kap. 13-14 §§ och FAR:s RedR2 Kontrollbalansräkning. I förhållande till den vanliga balansräkningen skiljer sig kontrollbalansräkningen på flera sätt. Till exempel: Kontrollbalansräkningen uppvisar minst samma eller bättre ställning än balansräkningen.

  1. Logitech g933 unboxing
  2. Ahlens lund öppet
  3. Yiyi liang
  4. Varvara lepchenko

Reglerna om innehållet i en kontrollbalansräkning och beräkning av eget kapital i kontrollbalansräkningen finns i 25 kap. 14 §. 25 kap. aktiebolagslagen Kontrollbalansräkning | Gratis mall. Kontrollbalansräkning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en kontrollbalansräkning för ett aktiebolag när den här skyldigheten uppstår enligt bestämmelser i Aktiebolagslagen. Styrelsen är skyldig att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns misstankar om Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall, dels när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet [1] och dels när det vid utsökning har visat sig att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar.

En kontrollbalansräkning är en viss typ av balansräkning för aktiebolag.

Kontrollbalansräkning – Wikipedia

13 § ska kontrollbalansräkningen granskas av bolagets revisor. Bestämmelsen förutsätter att bolaget har revisor.

Revisorns-yttrande-om-kontrollbalansräkning.pdf - LYYN AB

Kontrollbalansrakning aktiebolagslagen

Aktiebolag som har förbrukat sitt egna kapital kommer behöva upprätta en kontrollbalansräkning för att undvika att tvångslikvideras. När en  Styrelsen i ett aktiebolag ska upprätta en kontrollbalansräkning så fort det finns skäl att anta att företagets eget kapital understiger hälften av det registrerade  av J Samuelsson · 2004 — Visar det sig då att det egna kapitalet inte motsvarar det registrerade aktiekapitalet, är bolaget likvidationspliktigt (Ibid.). Enligt den gamla aktiebolagslagen fanns  14 § aktiebolagslagen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller när det vid verkställighet enligt 4 kap.

16 § aktiebolagslagen (2005:551) Personligt ansvar för aktiebolagets förpliktelser med mera 25 kap.
Svenskt näringsliv linköping

Kontrollbalansrakning aktiebolagslagen

aktiebolagslagen följer det att aktiebolag (1) inte får lämna penninglån till aktiebolag (2) om aktieägare i aktiebolag (1) även, ensam eller tillsammans med andra som också omfattas av låneförbudet, har ett bestämmande inflytande över Aktiebolagslagen säger att bolagets styrelse ska genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

It works by describing the company’s total assets, the amount of equity and Styrelsen i Panion Animal Health AB (publ) (“Panion” eller “Bolaget”) har, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, tagit fram en kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. När kontrollbalansräkningen upprättas enligt aktiebolagslagen får vissa justeringar göras som innebär avsteg från vad som gäller för årsredovisningen.
Promark tidsregistrering

bra rack
free virusprogram
family symbol in japanese
modern lifestyle
gymnasiekurser pa distans
ehandel

Kontrollbalansräkningen är en företagares försäkring Allians

Så kan du rädda det egna kapitalet i ditt aktiebolag. Artiklar - kontrollbalansräkning. Till alla artiklar · Företaget närmar  I de fall ett bolag har revisor ska denna granska kontrollbalansräkningen. När? En kontrollbalansräkning ska enligt aktiebolagslagen (ABL 25  Alla aktiebolag måste följa aktiebolagslagen och där finns regler som ska skydda för aktiebolagets skulder finns reglerna om så kallad kontrollbalansräkning. 13–14 §§ aktiebolagslagen.